alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Vuototutkimus tuo säästöjä ja turvallisuutta

Säännöllinen vuototutkimus tuo suoraa säästöä ja optimoi järjestelmän suorituskyvyn sekä turvallisuuden

Swagelok Kenttäinsinööripalvelu tarjoaa puolueetonta instrumentointiputkistojen ja -järjestelmien tutkimus- ja konsultaatiopalvelua asiakkaan toimipisteessä. Vuototutkimuksessa käymme läpi paineistettujen neste- ja kaasujärjestelmien kunnon turvallisuus- ja tuottavuusmielessä.

Manuaalisen liitoskohtien vuototutkimuksen lisäksi voimme myös kuvata koko kaasujärjestelmän vuotokameralla, mikä nopeuttaa mm. vuotuisia vuototutkimuksia ja mahdollistaa helpon tutkimuksen järjestelmän kohteissa, joissa liitoskohtiin pääseminen on hankalaa. Kamera ilmoittaa välittömästi ja tarkasti vuotokohteet sekä vuodon suuruuden kaasujärjestelmissä, joiden paineet ovat yli 3 bar.  Mittaaminen onnistuu jopa 15 m etäisyydeltä,  joten vuotokamera mahdollistaa vuotojen tutkimisen esim. korkealla olevista runkolinjoista.

vuototutkimuskamera

Millaisia ovat asiakkaan hyödyt kolmannen osapuolen tekemästä vuototutkimuksesta?

 • Vuototutkimukset voidaan toteuttaa säännöllisesti tai kertaluonteisesti keskeyttämättä laitoksen päivittäisiä toimintoja
 • Tutkimus ei varaa laitoksen henkilöstöresurssia
 • Vuototutkimuksesta asiakkaalle jää vuotokohtainen raportti, jossa on eritelty vuodon suuruus, syy ja korjauksen kiireellisyys sekä korjausehdotukset
 • Järjestelmän huoltosuunnitelma
 • Kamerakuvausmahdollisuuden vuoksi Swagelok-vuototutkimuksella päästään myös kohteisiin, jotka vaativat erityislaitteistoa vuotojen paikallistamiseen
 • Vuototutkimuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus käyttää Swagelokin kansainvälisen organisaation asiantuntijoita kehittääkseen järjestelmänsä tehokkuutta ja tuottavuutta

järjestelmän huolellinen ylläpito

Muutamia esimerkkilukuja vuotojen aiheuttamista kuluista

Pohjautuen kotimaisten asiakkaidemme toteutettuihin vuototutkimuksiin, liitoksista vuotaa keskimäärin 5,7 %, toisin sanoen jokaista 1000 liitoskohtaa kohden löytyy keskimäärin 57 vuotavaa liitosta.

Vuodoista johtuvat kokonaiskustannukset hävikille riippuvat prosessiaineista. Myös paineilmajärjestelmien mahdolliset vuodot on hyvä tarkastaa, sillä jatkuva paineilmahävikki vaikuttaa järjestelmän energian kulutukseen, ja voi merkittävästi vaikuttaa paineilmatoimisten toimilaitteiden suorituskykyyn.

Oheisesta taulukosta voit seurata suuntaa antavia hävikkikuluja eri prosessiaineille.
Hävikkikulut taulukossa on laskettu seuraavilla ehdoilla:

 • 1 vuotava liitoskohta prosessiainetta vuodessa
 • Vuodon suuruus on pieni tai keskisuuri = 0,4 mm rako liitoksessa
 • Prosessiainetta virtaa 10,2 l / minuutissa
 • Järjestelmän paine on 6 bar

Prosessiaine

1 vuotava liitoskohta

10 vuotavaa liitoskohtaa

CNG

2360 €

23 600 €

Hiilidioksidi

1308 €

13 080 €

Vety

1300 €

13 000 €

Typpi

984 €

9840 €

Paineilma

80 €

800 €

 

Asiakascase: 29 vuotokohtaa 2000 m paineilmaputkistossa

Kotimaisen asiakkaamme n. 2000 m pituisesta paineilmaputkistosta löytyi vuotokameralla kuvattuna 29 vuotokohtaa.

Näiden vuotojen laskennallinen hävikki 0,109 € / kWh hinnalla laskettuna oli 4375 € / vuodessa. Suoran hävikin lisäksi vuoto voi vaikuttaa merkittävästi myös paineilmatoimisten toimilaitteiden suorituskykyyn.

Paineilmalinjasto kuvattiin vuotokameralla hankalan sijaintinsa vuoksi. Kameralla vuotoja voi kuvata tarkasti jopa 15 m etäisyydeltä ja vuodon löydettyään kamera määrittelee myös vuodon suuruuden.

Alla olevassa kuvassa näet esimerkin tunnistetusta vuodosta kameralla, sekä kameran luoman automaattisen raportin vuodosta.

vuotokameraraportti

Asiakascase: vuotavista argon- ja typpilinjoista syntyi laboratoriolle vuosittain 10 000 € hävikkiä

Laboratoriossa oli havaittu tehokkuuteen ja kulurakenteeseen vaikuttavia ongelmia erityisesti kaasujen varastoinnissa ja jakelussa, joiden epäiltiin vaikuttavan myös laboratorion tulosten laatuun. Laboratoriossa suoritettiin Swagelok-vuototutkimus, jossa typpi- ja argonlinjat käytiin läpi liitos kerrallaan manuaalisesti. Vuotokartoituksen tuloksena löydettiin 13 vuotokohtaa, joiden vuoto oli keskimäärin 0,21 kuutiometriä minuutissa.

Vuotojen paikallistamisella ja tutkimusraporttiin pohjautuvilla korjauksilla saavutettiin 10,000 € vuotuiset säästöt. Myös laboratorion toimintojen laatu parani vuotojen korjaamisen myötä.

kouluta tiimisi

Vuototutkimuksen toteuttaa Swagelok-sertifioitu kenttäinsinööri

Swagelok Kenttäinsinöörit ovat Swagelokin kouluttamia neste- ja kaasujärjestelmien erityisasiantuntijoita. Parhaan hyödyn saat kumppanuudestamme, kun paikallinen kenttäinsinööri tuntee laitoksesi ja osaa suositella sinulle nopeasti tarvitsemaasi ratkaisua, komponenttia tai huoltotoimenpidettä.

Vuototutkimus pitää sisällään:

 • Kohteen tutustumiskäynnin paikan päällä asiakkaan tuotantotiloissa, jossa määritellään tutkittava alue, luodaan realistinen budjetti ja toteutusaikataulu perustuen kohteen kokoon ja vaativuuteen
 • Tutkimuksen, jossa käydään läpi määritellyn alueen liitos- komponenttien kunto.
 • Välittömien löydöksien osalta parannuskohteiden merkitsemisen sineteillä tuotantoprosessia häiritsemättä.
 • Kattavan raportin, josta löytyy kehityskohteiden tiedot osanumeroiden tarkkuudella.
 • Löydöksiin pohjautuvan huolto-ohjelman.
 • Jälkitarkastuksen.

Lisää perspektiiviä

Muita kenttäinsinöörien tarjoamia neste- ja kaasujärjestelmäpalveluita ovat:

 • Kaasu- ja nestejärjestelmien kuntokartoitus ja riskienhallinta
 • Letkukartoituspalvelut, letkurekisterit ja huoltosuunnitelman luominen
 • Näytteenottojärjestelmien analysointi ja konsultointi
 • Kaasunjakelujärjestelmien analysointi ja konsultointi
 • Mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmien analysointi ja konsultointi
 • Haastavat komponenttivalinnat, materiaalituntemus, happijärjestelmäosaaminen
 • Kenttäasennukset

Swagelok kenttäinsinöörit kansainvälisesti

Tietotaito ja jatkuva koulutus pohjautuvat Swagelokin yli 75 vuoden kokemukseen kaasu- ja nestejärjestelmistä. Kansainvälisessä verkostossa 160+ paikallista kenttäinsinööriä sekä erityisosaamista omaavia asiantuntijoita, joita voi konsultoida virtuaalisesti.

Swagelok Helsingillä on oma kansainvälisen tason kenttäinsinööri, Janne Räty, joka on käytettävissä Suomen ja Baltian toimialueellamme sekä lainattavissa lähialueiden konsultointi- ja analysointikohteisiin.

Mikäli sinulla on järjestelmässäsi haaste, jonka ratkaisemiseen ulkopuolinen apu voisi tuoda ratkaisevan lisän, konsultoi kenttäinsinööriämme. Tapauskohtaisesti sovitaan, onko konsultointi laitoksella tarpeen vai hyötyisikö toimintanne syvemmästä tutkimus-, analysointi- tai suunnittelukokonaisuudesta.

Asiantuntijapalvelut kuuluvat asiakaslupaukseemme; haluamme tuntea järjestelmäsi.

OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME TUTUSTU PALVELUIHIMME