alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Näytesylintereiden huolto-ohjelma

Mitä sinun tulisi tietää näytesylinterien huollosta?

Näytepullojen pitäminen turvallisessa toimintakunnossa on välttämätöntä kaikissa teollisuusympäristöissä, joissa näytteenotto on osa tuotannon toimintoja. Vaurioituneet tai vialliset sylinterit voivat muodostaa turvallisuusriskejä henkilöstölle sekä vaarantaa näytteenottoprosessin tarkkuuden ja tasalaatuisuuden. Ennakoiva ja säännöllinen huolto on välttämätöntä laadukkaan näytteenottoprosessin jatkuvuuden kannalta.

TUTUSTU LISÄÄ SWAGELOK GRAB SAMPLING PALVELUIHIN

Onko sylinterin rungossa oleva pieni painauma huolestuttava tai kuinka voit tunnistaa pikaliittimen vauriot? Olemme koonneet vastauksia joihinkin yleisimpiin näytejärjestelmän sylinterien huoltokysymyksiin. Tässä muutamia vastauksia:

K: Tarvitseeko näytepullo huolto-ohjelman?

V: Sylinterit voidaan kytkeä ja irrottaa näytepisteestä useita kertoja päivässä. Pullojen käytöstä vastaavat useat laitoksen henkilöt; teknikot, operaattorit ja laboratoriohenkilöstö ja niitä voidaan kuljettaa useita kertoja päivässä mittauspisteen ja laboratorion välillä. Päivittäisten toimintojen aikana sylinterisi voi vilkkaassa käytössä vaurioitua kriittisesti ja muodostaa turvallisuusriskin laitoksessasi.
Kaikille näytepulloille tulisi tehdä vähintään vuositarkastus ja painetesti. Paikalliset säädökset voivat myös vaatia säännöllistä sertifiointia, mutta riippumatta siitä vaaditaanko tarkastuksia, on näytesylintereiden säännöllinen tarkastus ja huolto kuitenkin suositeltavaa henkilöstösi ja toimintaympäristösi suojelemiseksi.

 

K: Mistä tiedän, tarvitseeko sylinterini huoltoa?

V: On olemassa muutamia avainindikaattoreita, jotka kertovat, että sylinterisi saattavat vaatia huoltoa ennen vuosittaista tarkastusta tai uudelleensertifiointia.
Venttiilit ja pikaliittimet ovat näytesylinterin yleisimmin vaurioituvia osia. Vauriot voivat johtua yksinkertaisesti usein toistuvasta käytöstä, virheellisestä varastoinnista tai pullojen virheellisestä liittämisestä ja irrottamisesta. Voit esimerkiksi arvioida, ovatko pikaliittimet hyvässä kunnossa tarkastamalla niiden rungot. Taipunut runko voi tarkoittaa, että pikaliitin ei ehkä toimi toivotulla tavalla.
Koko sylinterin vaihtamisen sijaan voidaan usein vaihtaa yksittäiset komponentit. Tämä vaihtoehto tarjoaa edullisemman tavan varmistaa sylinterin toiminta ja tilojen turvallisuus. Pikaliittimen vaihtaminen maksaa noin 1/10 uuden vaihtosylinterikokoonpanon ostohinnasta.

 

K: Mistä tiedän, pitääkö sylinteri vaihtaa?

V: Visuaaliset vauriot sylinterin rungossa voivat olla merkkejä, että koko sylinteri tulisi vaihtaa. Visuaaliset merkit voivat olla kolhuja, syviä naarmuja tai sylinterissä voi olla ylipaineen aiheuttamia epämuodostumia. Sylinterissä voi myös olla korroosiovaurioita, mikä on tyypillisesti merkki siitä, että sylinterin sisäinen pinnoite on heikentynyt. Nämä kaikki sylinterin rungon merkittävät fyysiset vauriot voivat aiheuttaa turvallisuusriskin laitoksessasi.

K: Mitä minun tulee tehdä, jos huomaan sylinterissäni vaurioita?

V: Näkyvästi vaurioitunut sylinteri tulee ottaa välittömästi pois käytöstä ja korjata tai vaihtaa.
Sylinterin poistaminen käytöstä lyhyellä varoitusajalla voi aiheuttaa katkoksia laitoksen näytteenottoprosessissa. Varasylintereiden säilyttäminen ja ennakoiva huoltosuunnittelu voi auttaa sinua välttämään odottamattomia seisakkeja ja ylläpitämään laitoksen turvallisuutta.

K: Mitä näytepullon huolto-ohjelmaan sisältyy?

V: Ennakoiva huoltosuunnitelma sisältää sylintereiden ajoitetun, säännöllisen tarkastuksen. Noudattamalla säännöllistä aikataulua voidaan ennakoida ja suunnitella sylinteriryhmien vaihto sopimaan laitoksen toimintoihin suunnitellusti.

K: Entä jos minulla ei ole aikaa tai resursseja suorittaa näytepullon huoltoa?

V: Sylinteritoimittajasi voi auttaa. Esimerkiksi osana näytteenottojärjestelmän tukipalvelujamme tiimimme tarjoaa pullontarkastuspalveluita näytteenottoasiakkaillemme. Tarkastuksessa käymme läpi sekä sylinterit, että niihin liittyvät komponentit. Sylintereissä käymme läpi rungon kunnon ja toiminnan paineen alla. Liitosten kunnossa käymme läpi mm. kierteiden sekä neula- ja kalvoventtiilien kunnon. Tarkastuksen jälkeen asiakkaallemme jää yksityiskohtainen raportti valokuvineen tarkastuksen kohteiden kunnosta sekä huolto- ja korjaussuositukset. Ulkopuolinen tarkastusohjelma auttaa sinua käyttämään aikaresurssisi toimintasi ykkösprioriteetteihin.

TUTUSTU LISÄÄ SWAGELOK GRAB SAMPLING PALVELUIHIN

Kenttäinsinöörimme ohjeistaa ja jatkaa mielellään keskustelua kanssasi näytteenottopullojen kuntotarkastuksista laitoksellasi.
Kontaktoi kenttäinsinöörimme Janne Räty; +358 9 777 1110 tai info@swagelok.fi