alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Oikean paineensäätimen valinta

Kuinka valita oikea paineensäädin järjestelmääsi?

Tarkkojen prosessiolosuhteiden ylläpitäminen on usein operatiivinen välttämättömyys teollisissa kaasu- ja nestejärjestelmissä. Paine on yksi tärkeimmistä olosuhteista ja haluttujen painetasojen ylläpitäminen edellyttää oikeantyyppistä teollisuuspaineensäädintä järjestelmässäsi.

Yksinkertaisimmillaan paineensäädin on mekaaninen laite, joka on suunniteltu säätelemään joko tulo- tai menovirtaukseen kohdistuvaa painetta järjestelmässä tapahtuvien muutosten perusteella, mutta valittavana on laaja valikoima erilaisia säätimiä, erilaisiin prosessiolosuhteisiin, erilaisilla teknisillä ominaisuuksilla varustettuna. Miten voit olla varma, että valitset sovelluksellesi oikean tyyppisen säätimen?

 

Paineensäätimet analyyttisille instrumentointijärjestelmille

Herkissä analyyttisissä sovelluksissa on ylläpidettävä tarkkaa tavoitepaineen stabiilisuutta. Tämän saavuttaminen edellyttää analyyttiseen tarkkuuteen suunniteltua säädintä.

Erikoisvalmisteiset yksi- ja kaksivaiheiset jousikuormitteiset analytiikka- ja instrumenttisäätimet voivat auttaa käyttäjiä luottamaan testituloksiinsa ja ylläpitämään odotettavia prosessituloksia saavuttamalla johdonmukaisen paineenhallinnan. Tämän tyyppiset säätimet ovat yleensä jousikuormitettuja ja niitä on saatavana sekä vastapaine- että paineenalennin malleina. Niiden olisi myös oltava herkästi säädettävissä, jotta niiden käyttö analyyttisissä prosesseissa olisi mahdollisimman helppoa.

Analyyttisen instrumentoinnin prosesseihin voit kartoittaa esimerkiksi seuraavilla ominaisuuksilla varustettuja paineensäätimiä:

 • Ohjausjousen karan hienojakoiset kierteet auttavat saamaan tarkan säädön pienellä vääntömomentilla
 • Erilaisia tunnistusmekanismivaihtoehtoja eri paineille. Kalvolla toimivat mallit toimivat hyvin sovelluksissa, joissa on alhaisemmat lähtöpainevaatimukset. Männällä toimivat mallit sopivat hyvin korkeapaineen hallintaa.
 • Paineenalentimien rakenne on suunniteltu ehkäisemään järjestelmän aiheuttamaa värähtelyä ja sen vaikutuksia paineen käyttäytymiseen.
 • Suuret kalvot tarkkaa matalapaineen säätöä varten

Paineenalentimet yleisiin teollisuuden prosesseihin

Yleisen teollisuuden prosessit edellyttävät luotettavaa paineenhallintaa työntekijöiden, laitteiden ja prosessituotoksen laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Joissain tapauksissa näiden komponenttien on myös kestettävä haastavia käyttöympäristöjä.

Yleiseen prosessiteollisuuteen on saatavilla laadukkaita, suuremman halkaisijan säätimiä, koska prosessilinjat ovat usein suurempia, kuin analyyttisissä prosesseissa.

Kun valitset prosessinsäätimen, voit kartoittaa seuraavia ominaisuuksia:

 • Paineensäädin on saatavissa kupoli(dome)kuormitteisena, jousikuormitteisena tai niiden yhdistelmänä sovelluksen mukaan. Jousikuormitteiset vaihtoehdot mahdollistavat tarkan ja helpon säädön. Kupolikuormitteiset (dome-paineenalentimet) mallit soveltuvat sovelluksiin, joissa on virtausvaihteluita ja niillä voidaan minimoida droop-ilmiö paremmin.
 • Paineensäätimen tiivisteet koostuvat materiaaleista, jotka ovat yhteensopivia järjestelmässä käytettävien kemikaalien ja paineiden kanssa.
 • Laadukkaat, korroosiota kestävät materiaalit paineensäätimen rungossa, kuten Swagelok 316L haponkestävä teräs, pidentävät käyttöikää haastavissa käyttöympäristöissä

Paineensäätimet, jotka sopivat puhtautta vaativiin korkean virtauksen järjestelmiin

Tietyt erikoissovellukset (esimerkiksi puolijohdeprosessit) edellyttävät prosessin korkeaa puhtaustasoa ja suuria virtausnopeuksia.
Lopullisen säädin vaihtoehdon näihin erikoissovelluksiin määrittelee se, kuinka paljon sinun on säädettävä paineita verrattuna siihen, että ylläpidät vain tasaista asetuspaineita? Osaa paineen säätimistä voidaan säätää manuaalisesti ja osassa painealue esiasetetaan tehtaalla.

Etsi näitä ominaisuuksia, kun valitset paineen säätimiä korkean virtauksen UHP-järjestelmään:

 • Etsi kompaktia mallia, jos tilaa on rajoitetusti järjestelmissäsi.
 • Kaasukäyttöiset paineensäätimet voivat olla puolet pienempiä tavanomaisiin kalvokäyttöisiin paineensäätimiin verrattuna.
 • Täysin hitsatut venttiilirakenteet, jotka eliminoivat tiivisteiden altistumisen ilmakehälle, mikä takaa puhtaan toiminnan ja varman sulkeutumisen.
 • Pintakäsitellyt ja runkokokoonpanot minimoivat kontaminaation mahdollisuuden.
 • Itsekeskittyvät venttiilit, jotka auttavat minimoimaan paineen "hiipimistä" ja tarjoavat tiiviin sulkemisen.

Paineen hallinta haihtuvien tai haastavien prosessiaineiden näytteenottojärjestelmissä

Kun näytteet otetaan näytteitä tietyistä herkistä tai haihtuvista prosessikaasuista tai -nesteistä, näyte on esilämmitettävä tai höyrystettävä kondensoitumisen estämiseksi ja edustavuuden ylläpitämiseksi.

Näissä tapauksissa höyrystävä paineenalennussäädin voi olla sopiva valinta järjestelmään. Säätimet reagoivat käyttäjän tulopaineen, ympäristön lämpötilojen ja muiden käyttöolosuhteiden muutoksiin, jotta järjestelmä toimisi johdonmukaisesti ja luotettavasti.

Järjestelmääsi sopivia höyrystymissäätimen ominaisuuksia voivat olla:

 • Elektroninen ohjaus, joka voi ohittaa lämpötila-asetukset estääkseen prosessinesteen enimmäislämpötilojen ylittymisen, mikä estää säätimen ylikuumenemisen pysäyttämättä haihtumista
 • Pienet sisäiset tilavuudet
 • Kyky mukautua näyte vaiheiden muutoksiin
 • Mahdolliset sertifiointitodistukset kriittisessä ja vaarallisessa prosessiympäristössä

Paineen säätäminen kaasunjakelujärjestelmissä

Kaasunjakelusovellukset edellyttävät jatkuvaa kaasun toimitusta, jotta toiminta voi jatkua keskeytyksettä. Kaasupullon vaihtosäätimillä voidaan myös mahdollistaa kahden kaasulähteen tasainen ja automaattinen vaihto, jos toinen kaasulähde on tyhjentynyt. Tutustu myös kaasunjakelujärjestelmiimme.

Oikein valittu paineensäädin voi auttaa vähentämään järjestelmän seisonta-aikoja ja aikaa vieviä huoltoja.

Muita hyödyllisiä ominaisuuksia kaasunjakelulle voivat olla:

 • Muotoillut, rei'ittämättömät kalvot, jotka takaavat lujuuden, pitkäikäisyyden ja paremman painevasteen
 • Metalli/ metallikalvotiivisteet kaikissa vaiheissa, jotka parantavat materiaalin yhteensopivuutta ja tiiviyttä
 • Mallit, jotka vaativat mahdollisimman vähän huoltoa, jolloin käyttäjät voivat luottaa siihen, että kaasunjakelujärjestelmät toimivat tarkoitetulla tavalla.

Vaarallisten nesteiden ja kaasun varastointijärjestelmien paineen hallinta

Sovelluksissa, joissa varastoidaan vaarallisia nesteitä tai kaasuja, on ratkaisevan tärkeää suojata käyttäjiä mahdollisimman turvallisilla ratkaisuilla. ”Tank blanketing”- tai säiliöiden peittosäätimet voivat auttaa ylläpitämään säiliön höyrytilaan johdettavien inerttien kaasujen haluttuja paineita, jotta säiliön paine pysyy turvallisena ja tasaisena ja vaarallisten höyryjen karkaaminen estyy.

Kun valitset tank blanketing-säädintä, etsi seuraavia ominaisuuksia:

 • Hienojakoiset kierteet säätöjousissa parantavat säädettävyyttä ja tarkkuutta painetta asetettaessa tai säädettäessä
 • Herkät kalvonanturimekanismit, jotka on suunniteltu havaitsemaan poistopaineen muutokset erittäin tarkasti.
 • Säätimen osat, kuten rungot, tiivisteet, venttiilit ja takaisinsyöttöputket, jotka koostuvat korroosionkestävistä seoksista käyttöympäristöstä riippuen.

Blogin luettuasi toivomme sinun olevan nyt paremmin varusteltu valitsemaan sopiva paineensäädin järjestelmääsi.

Riippumatta sovelluksesta, kannattaa aina muistaa valintaa tehdessäsi, että säätimessä on ratkaisuusi sopivat lämpötila-, tulo- ja lähtöpaineluokitukset sekä sopiva virtauskapasiteetti, ilmanpoisto sekä pääteliitännät.

Oman osaamisesi rinnalle, kokeneet paineenhallinta-asiantuntijamme voivat tarjota sinulle työkaluja, ohjausta ja koulutusta, joiden avulla voit olla varma valinnastasi.

Kontaktoi asiakaspalvelumme, niin saat yhteyden sopivaan tekniseen asiantuntijaamme; info@swagelok.fi tai 09 777 1110

Paineensäätimiin liittyvää terminologiaa:

paineensäätimien terminologiaa

 

Swagelok Gas Distributor Panel Gas Panel (SGP)

Swagelok® GDP

Tutustu Swagelok® Kaasunjakelujärjestelmiin ja konsultointipalveluihin.

Paineensäätimet

Lue lisää verkkosivuiltamme erilaisista paineensäädin tuoteryhmistämme.

products.swagelok.com

Osta paineenalentimia

Siirry kansainväliseen Swagelok verkkokauppaan, jossa voit selata tuotekatalogeja ja tilata tuotteita.