alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Mittauslaitteet ja tuotteet

Img

Swagelok tarjoaa helppokäyttöisiä ja nopeasti luettavia painemittareita sekä -lähettimiä, lämpömittareita ja virtausmittareita sekä - antureita, joiden avulla tarkat lukemat ovat käytettävissä juuri silloin kun niitä tarvitaan.

Painemittarit

Swagelok painemittarit mahdollistavat tarkan paineenmittauksen teollisissa, ultrapuhtaissa ja hygieenisissäsovellutuksissa. Mittareita on tarjolla laajalle painealueelle, useina näyttökokoina, lukuisilla liittimillä ja kiinnitysvaihtoehdoilla useimpien asiakassovellutusten tarpeisiin.

Swagelok liitinadapteri painemittareille

Painemittarin asentaminen putken päätyliitoksen yhteyteen ilman vahinkoja on usein kohtuuttoman hankalaa siten, että mittarin näyttö on oikeassa kohtaa. Swagelokin liitinadapterit ehkäisevät yhteensovitusongelmia ja ne sopivat kaikkiin Swagelok-putkiliitoksiin.

Painelähettimet

Swagelokin painelähettimet tarjoavat tarkan sähköisen paineenvalvonnan teollisille sovellutuksille. Painelähettimiä on tarjolla laajalle painealueelle, prosessi- ja sähköliitännöille ja niiden tuloliitännät sopivat laaja-alaisesti erilaisiin asiakastarpeisiin.

Lämpömittarit , värinävaimennetut ja kaksoismetallilämpötilamittarit

Swagelokin lämpömittarit toimivat kaksoismetallisella spiraalikelalla. Lämpömittarit ovat saatavilla laajoilla lämpötila-alueilla sekä useilla prosessi liitännöillä.

Suojataskut

Suojataskuja suositellaan käytettäväksi tärinävaimennettujen lämpötilamittareiden kanssa, jotta mahdollisest kontaktit paineistettujen, syövyttävien, virtaavien, viskoosisten tai hankaavien prosessinesteiden kanssa eivät vahingoita laitteita. Suojataskut mahdollistavat lämpömittareiden poistamisen, siirtämisen ja korjaamisen prosessia ja järjestelmän toimintaa haittaamatta.

Virtauksen mittalaitteet

Swagelokin virtausmittarit mittaavat neste- ja kaasuvirtauksen määrää prosessin toimivuuden ja laadun varmistamiseksi.

Virtausanturit

FV4-sarjan virtausanturit helpottavat virtauksen muutosten tunnistamista kaasujärjestelmissä. Napsauta-toimimaan (snap-action float) mahdollistaa nopean aktivoinnin tarkkaan virtauksen tunnistukseen. 

Lisäinfoa tuotteista tekniseltä asiakaspalvelultamme.

siirry verkkokauppaan