alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Vetytalous

Vetytalous - Swagelok tuo tinkimätöntä ja luotettavaa suorituskykyä sähköpolttoaineteknologiaan

Pienimolekyylinen, mutta energiatehokas vety tarvitsee erityisen tiiviiden liitosten lisäksi korkean paineenkeston ja laadukkaat, oikein valitut komponenttimateriaalit. Swagelok tarjoaa laajan valikoiman järjestelmäkomponentteja erityyppisiin vetysovelluksiin energiatoimialalle, ajoneuvokäyttöön sekä infrastruktuuriin, joka mahdollistaa vedyn tuottamisen, kuljettamisen, kompressoinnin, varastoinnin ja sylinterien täytön.

LUE VETYLIITTIMEN ANATOMIA ARTIKKELI

Vetyjärjestelmille soveltuvien komponenttien lisäksi voimme tarjota sarjan palveluita täydentämään onnistuneita applikaatioratkaisuja tulevaisuuden puhtaaseen energiantuotantoon.  

 

Mitä vety on?

  • Vety on maailman yleisin alkuaine, mutta sitä ei esiinny maapallolla sellaisenaan missään, vaan kaikki käytettävä vety pitää valmistaa.
  • Vedyllä on kaikista polttoaineista eniten energiaa massayksikköä kohden ja se palaa täysin päästöttömästi. Kilossa vetyä on lähes kolminkertainen määrä energiaa verrattuna kiloon bensiiniä tai dieselöljyä.
  • Vedyn tiheys on hyvin pieni, joten sen varastointi vaatii erityisiä järjestelyjä. Pieni molekyyli pyrkii tihkumaan jopa teräksen läpi.
  • Kaasumaisena sitä säilytetään jopa 700 bar paineisena.
  • Myös nesteyttäminen on mahdollista, mutta edellyttää -253 celsiusasteen (°C) lämpötilaa.

Tulevaisuuden energiajärjestelmässä vety voi auttaa tasaamaan energiantuotannon ja -kulutuksen vaihteluja ja se mahdollistaa aurinko- ja tuulivoiman sekä muiden uusiutuvien energianlähteiden lisäämisen energiajärjestelmässä.

 

Power-to-X - Polttoaineita vedestä ja hiilidioksidista

 

Niin kutsutulla power-to-X-teknologialla (P2X) voidaan muuttaa uusiutuvaa sähköenergiaa vedyksi, muiksi polttoaineiksi ja jopa kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. Näin saadaan polttoaineita, joita voidaan käyttää, kun suora sähköenergian käyttö sellaisenaan on vaikeaa.

Power-to-X:n ydinteknologia on elektrolyysi; vedyn sähkökemiallinen valmistus vedestä.

Power-to-X mahdollistaa siirtymisen kokonaan uusiutuvaan energiaan ilman, että nykyisen liikenteen, energiatuotannon ja teollisuuden tarvitsee tehdä merkittäviä muutoksia. Teollisuuden CO2-päästöjä hyötykäyttämällä raaka-aineena, power-to-X-teknologiat voivat jopa muuttaa ongelman ratkaisuksi.

Swagelok® tuotteita ajoneuvoapplikaatioihin ja infrastruktuuriin

Kestävä kehitys ja ympäristönäkökulmat ajavat liikennetoimialaa yhä puhtaampiin päästöratkaisuihin. Turvallisuus, luotettavuus ja kantama ovat tärkeitä kehityskohteita P2X-polttoaineiden kehityksessä liikenneratkaisujen käyttöön.

Swagelok tarjoaa useita tuotesarjoja, joiden ominaisuudet sopivat erityisen hyvin vetyjärjestelmiin tiiveyden, materiaalien yhteensopivuuden, tärinänkeston ja korkean paineen keston vuoksi. Materiaalien valinnassa on otettu huomioon, että osa metalleista ja elastomeereistä on alttiita vetyhaurastumiselle.

Swagelok tuotesarjat sisältävät EC-79-sertifioituja tuotteita ajoneuvoapplikaatioihin sekä vetyajoneuvojen infrastruktuuriin. Infrastruktuuriapplikaatioihin sisältyy elektrolyysijärjestelmät, kompressorit, paineistetun vedyn varastointiratkaisut, erottimet, paineensäätölaitteet ja jakelulaitteet. Näissä kohteissa komponenttien on oltava vetykäyttöön soveltuvia, vaikka ne eivät edellyttäisi sertifioituja tuotteita. EC-79-sertifioidut tuotteet perustuvat joko H35- tai H70-paineluokkien nimellispaineeseen. Kaikki tuotteet on testattu ja sertifioitu MAWP:n paineluokalle.

 

TUTUSTU VETYESITTEESEEMME

OTA YHTEYTTÄ JA KONSULTOI ASIANTUNTIJAAMME  

Swagelok tuoteryhmiä, jotka mm. soveltuvat vetykäyttöön:

Swagelok-putkiliittimet ja -putket
Swagelok Custom Solutions® kokoonpanot, kuten täyttö-, jakelu-, prioriteetti- ja ohjauspaneelit
VCO® O-rengastiiviste tasoliittimet
VCR®-metallitiiviste tasoliittimet
FK-sarjan liittimet ja putket
FKB-sarjan palloventtiilit
IPT-sarja ja takaiskuventtiilit
IPT-sarjan kartiotiivisteiset- ja kierreliittimet, sekä putket
AFS-sarjan palloventtiilit
Painemittarit
Kierreliittimet
FJ-sarjan letkut
FL-sarjan letkut
FM-sarjan letkut
FX-sarjan letkut

 

Lue lisää palveluistamme:

Swagelok Grab Sampling® - Näytteenottojärjestelmät

Swagelok Custom Solutions® - kokoonpanopalvelut

Swagelok Seal Support Systems® – Mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmät

Swagelok Trainings – asennus- ja tuotevalintakoulutukset koulutukset

Swagelok Kenttäinsinööripalvelu - Vuototutkimus

Swagelok Hose Advisory - letkukartoituspalvelut