alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Tutkimus- ja tuotekehitys

kemiallinen metsäteollisuus
Kansainvälisessä toiminnassamme NASA on yksi parhaista esimerkeistä, jonka tutkimustoimintaa voimme tukea asiantuntijuudella tuotteidemme suorituskyvystä vaativissa olosuhteissa.

Tutkimus- ja tuotekehitys – Teknistä tukea vaativien prosessien ratkaisuihin, tutkimuksesta toteutukseen 

Swagelok® tuotteiden ja palveluiden laatu on tukenut sekä julkisen että yksityisen sektorin tutkimus- ja kehityslaitoksia vuosikymmenien ajan vastaamalla analyyttisen instrumentoinnin haasteisiin. Tuotteiden korkea laatu ja materiaalivalikoima tarjoaa mahdollisuuksia analyyttisen instrumentoinnin järjestelmille, jossa paineet ja prosessiaineet voivat testiympäristössä olla normaalia teollisuuden tarvetta vaativammat.

Kotimaisia asiakkaitamme tässä kategoriassa ovat mm. korkeakoulut, yliopistot, valtakunnalliset tutkimuslaitokset sekä yksityisten yritysten tuotekehitys- ja tutkimusosastot sekä laitteet. Voimme kohdistaa tutkimus- ja tuotekehityksen tukipalveluita tutkijoille, opiskelijoille sekä laitosten kunnossapitohenkilöstölle mm. käytännön tuote- ja ratkaisu- sekä asennuskonsultaationa, tuote- ja materiaalivalintakoulutuksilla sekä kokoonpano- ja kunnossapitopalveluina.

Sopivia tukitoimia palveluperheestämme löytyy seuraavasti:

  • Asiantuntevat myynti-insinöörimme voivat auttaa tutkimuksen prosessin käytännön toteutuksessa ja komponenttivalinnoissa pitkällä kokemuksella useiden toimialojen teollisuuden prosesseista. 
  • Swagelok Custom Solutions – kokoonpanopalvelu auttaa järjestelmien toteutuksessa suunnittelusta valmistukseen, testaukseen ja dokumentointiin. 
  • Kokoonpanopalvelut saatavilla myös orbitaalihitsattuina puhdastilatöinä. 
  • Swagelok Training -koulutuspalveluiden alta löytyy koulutuksia tutkijoille, opiskelijoille ja kunnossapitohenkilöstölle. Tutkimusosastot hyötyvät usein tuotevalinta-, asennus- ja tarkastuskoulutuksista. Voimme tehdä myös kohderyhmäräätälöityjä koulutuspaketteja asiakkaan toiveiden mukaan sekä koulutuksia esim. ammattikorkeakoulujen automaatio-opiskelijoille. 
  • Swagelok PASS- koulutukset Process Analyzer Sampling System koulutukset. Viisi päiväisessä koulutuksessa opetellaan suunnittelemaan ja optimoimaan prosessianalysaattorin näytteenottojärjestelmiä. PASS-koulutuksissa asiatietous on niin syvällistä, että ohjelmasta voidaan hakea uutta opetussisältöä myös korkeakouluopetukseen. 
  • Swagelok Material Science -koulutukset materiaalivalintojen helpottamiseen.  
  • Kunnossapidolle suunnattua tukitoimintaa esim. Swagelok Kenttäinsinööripalvelu – vuototutkimus, Swagelok Hose Advisory – letkukartoituspalvelu. 

Swagelok® tuotteet erikoismetalliseoksista sopivat hyvin esimerkiksi autoklaavien korkeapainesovellutuksiin, joissa kemikaaleja käsitellään korkeissa paine- ja lämpötiloissa ja joissa korroosio saattaa muodostua ongelmaksi. Myynti- ja järjestelmäinsinöörimme auttavat konsultoimaan tutkimukseesi sopivaa tuotetta tai asennusvalmista ratkaisua sekä ohjaavat asentamaan tuotteet turvallisesti haastavien prosessiaineiden järjestelmiin.    

OTA YHTEYTTÄ JA KONSULTOI ASIANTUNTIJAAMME  

OTA YHTEYTTÄ ASIAKASRÄÄTÄLÖIDYISTÄ KOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA

TUTUSTU MATERIAALIESITTEESEEMME

Tutustu palveluihimme:

Swagelok Helsinki Custom Solutions - kokoonpanopalvelut
Swagelok Custom Solution - Puhdastilakokoonpanot ja -orbitaalihitsaus
Swagelok Kenttäinsinööripalvelu - vuototutkimus
Swagelok Hose Advisory – letkukartoituspalvelu
Swagelok Grab Sampling - näytteenottojärjestelmät
Swagelok Seal Support System - mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmät
Swagelok Training -koulutuspalvelut