alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Kemiallinen metsäteollisuus

kemiallinen metsäteollisuus

Kemiallinen metsäteollisuus – kotimainen metsä yhdistetään erityisesti kestäviin ratkaisuihin, kuten myös Swagelok® tuotteet ja palvelut

Kemiallinen metsäteollisuus jakaantuu paperi-, kartonki- ja massateollisuuteen, joiden haasteisiin voimme vastata laadukkailla palveluillamme ja suorituskykyisillä tuotteillamme. Monimuotoinen toimiala on saanut alkunsa paperin tuotannosta, mutta nykyään katse on tulevaisuudessa, jossa lähes kaikki, mitä näemme, on mahdollista toteuttaa uusiutuvasta materiaalista.

Ilmastoteot ovat olleet viimeiset vuosikymmenet kotimaisen kemiallisen metsäteollisuuden keskiössä. Metsäteollisuudella on vahvaa näyttöä tuotantoon liittyvien päästöjen vähentämisestä. Voimme tukea asiakasta pääsemään tavoitteisiinsa päästöjen ja hiilivuotojen minimoinnissa sekä hiilivarastojen ja kierrätettävien tuotteiden lisäämisessä.


Esimerkkejä applikaatioista ja palveluista, joita voimme tarjota kemiallisen metsäteollisuuden instrumentointiprosesseille paperikoneista laboratorioon: 

  • Prosessien mittaus- ja analysointikomponentit sekä asennusvalmiit ratkaisut instrumentointijärjestelmille
  • Konsultointia tuotevalinnoissa toimilaitoksen suunnittelu- ja korjaustöissä
  • Kattilalaitosten paineenmittaus-, lämpötilanmittaus- ja pinnanvalvontaratkaisut
  • Ratkaisuja höyryjärjestelmiin ja lauhteenpoistoon
  • Mekaanisten rotaatiolaitteiden tiivisteiden tukijärjestelmät pumpuille, sekoittimille sekä puhaltimille
  • Asiakkaalle räätälöityjä, asennusvalmiita käsinäytteenottojärjestelmiä
  • Tap to transmitter - prosessiputkistojen mittausratkaisuja
  • Field engineering – paineilmajärjestelmien sekä muiden neste- ja kaasujärjestelmien vuototutkimuksia

Voimme tarjota paperi- ja selluteollisuudelle monenlaisia räätälöityjä palvelupaketteja tehokkuuden ja turvallisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Työturvallisuutta lisäämään tarjoamme laajan valikoiman asennus-, tarkastus- ja tuotevalintakoulutuksia.

Kenttäinsinööripalvelumme vuototutkimuksissa on saavutettu erityisen hyviä tuloksia kotimaisen metsäteollisuuden vuotojen hallinnassa ja järjestelmien optimoinnissa. Vuototutkimuksessa on kartoitettu tehtaiden vuotokohteita ja karsittu tuhansien eurojen vuosittaiset hävikit energiankulutuksessa sekä prosessiaineissa.

Asennusvalmiit ratkaisumme näytteenottoon sekä mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmille sopivat myös hyvin optimoimaan tuottavuutta ja turvallisuutta sekä helpottamaan metsäteollisuuden prosessien päivittäisiä rutiineja. Palvelumme antavat asiakkaallemme lisähenkilöstöresurssia tarkastus- ja kunnossapitotoimille sekä vähentävät tehtaiden kallista seisonta-aikaa.

Vuotamattomat komponenttimme sekä niihin yhdistetyt Swagelok vuototutkimus- ja letkupalvelumme ovat voittamaton yhdistelmä metsäteollisuuden vuotojen hallintaan ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

Lue lisää kemialliselle metsäteollisuudelle suunnatuista palveluistamme:

Swagelok Kenttäinsinööripalvelu - Vuototutkimus

Swagelok Grab Sampling - Näytteenottojärjestelmät

Swagelok Hose Advisory - letkukartoituspalvelut

Swagelok Trainings – asennus- ja tuotevalintakoulutukset koulutukset

Swagelok Custom Solutions - kokoonpanopalvelut

Swagelok Seal Support Systems – Mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmät  

OTA YHTEYTTÄ JA KONSULTOI ASIANTUNTIJAAMME