alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Happijärjestelmät

Turvallisia ratkaisuja ja riskienhallintaa vahvasti paloa ylläpitävälle hapelle

Happi on voimakkaasti paloa ylläpitävä kaasu, mikä nostaa syttyvyyttä usealle sitä ympäröivälle materiaalille. Happipitoisuuden noustessa yli 23,5% myös ne materiaalit, joita emme yleensä pidä helposti syttyvinä, kuten 316 haponkestävää terästä, voivat muuttua järjestelmäpalon polttoaineeksi.

Happijärjestelmän suurin haaste on hallita ja ehkäistä syttymisketjuriskiä. Siksi happijärjestelmien komponenttien materiaalivalinnoissa, puhtaudessa ja käsittelyssä on oltava erityisen huolellisia happijärjestelmää suunniteltaessa tai huollettaessa.

palokolmio

Tuli tarvitsee kolme elementtiä syttyäkseen; hapettimen, polttoaineen ja sytykkeen. Vaikka happea on runsaasti ilmakehässämme (~ 21%), se muuttuu vaaralliseksi aineeksi vasta happipitoisuuden noustessa yli 23,5%. Hapen palokolmio on hyvä pitää mielessä happijärjestelmää suunniteltaessa tai huollettaessa.

Swagelok Helsinki tarjoaa apua happijärjestelmäsi konsultoinnissa. Ota meihin yhteyttä happeen liittyen:

o Komponenttikonsultaatiossa
o Järjestelmäsuunnittelussa, materiaalivalinnoissa
o Kokoonpanopalveluissa
o Puhdastilassa tapahtuvassa orbitaalihitsaus- ja kokoonpanopalvelussa
o Vuototutkimuksissa
o Kaasunjakelujärjestelmäsuunnittelussa ja -analysoinnissa
o Näytteenottojärjestelmissä
o Henkilöstön koulutuksessa asennuksista ja tuotevalinnoista

OTA YHTEYTTÄ JA KONSULTOI ASIANTUNTIJAAMME 

Swagelok Custom Solution crew Swagelok Helsinki

Happijärjestelmän syttymisketjun riskinhallinta

Syttymisketju käynnistyy, kun pieni energiamassa purkautuu järjestelmään ja sytyttää matalassa lämpötilassa syttyvän materiaalin tai pienen partikkelin suuressa tilassa. Kun pieni objekti on syttynyt, siitä seurannut lämpötilan nousu sytyttää korkeammassa lämpötilassa palavat ja suuremmat objektit, kunnes tulesta tulee itseään ruokkiva elementti.

Happijärjestelmän neljä yleisintä sytykettä ovat:

• Mekaaninen törmäys;

esim. rikkoutuneesta komponentista järjestelmään irronnut pala aiheuttaa kitkaa virtauksessa tai nostaa iskeytyessään paikallisesti lämpötilaa järjestelmässä.

• Partikkelit;

esim. pienet partikkelit voivat iskeytyessään järjestelmissä aiheuttaa nopeaa lämmönnousua, joka voi sytyttää suuremmankin objektin palamaan. Puhtaus on happijärjestelmissä olennaista partikkeleista johtuvan paloriskin vuoksi. Puhtaus ja puhdistettavuus tulee ottaa huomioon järjestelmän suunnittelu-, operointi- ja huoltovaiheissa, jotta järjestelmässä ei olisi partikkelikertymille optimaalisia kohteita.

• Kitka;

kun kaksi erillistä materiaalia hankaavat toisiinsa, voi syntyä lämpöenergiaa, joka riittää sytyttämään ympäröiviä objekteja

• Paineen muutoksista johtuva lämpeneminen;

kun kaasun virtaus järjestelmässä muuttuu ja paine laskee, voi kaasu laajentua jopa valonnopeudella. Mitä suurempi paineen muutos on, sitä suuremmat voivat olla lämpötilan noususta johtuvat seuraukset.

Tyypillinen esimerkki paineen muutoksesta johtuvasta syttymisketjusta.paineen muutoksesta johtuva happijärjestelmän syttymisketju 

Lue lisää palveluistamme:

Swagelok Grab Sampling® - näytteenottojärjestelmät

Swagelok Custom Solutions® - kokoonpanopalvelut

Swagelok Seal Support Systems® – mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmät

Swagelok Trainings – asennus- ja tuotevalintakoulutukset koulutukset

Swagelok Kenttäinsinööripalvelu

Swagelok Hose Advisory - letkukartoituspalvelut