alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Biofarmasian toimiala

Biofarmasian toimiala – Ratkaisuja haastaville kemikaaleille ja steriileihin prosesseihin   Biofarmasia tutkii lääkeaineita, niiden ominaisuuksia ja erilaisia muotoja sekä valmistusta ja apuaineiden vaikutuksia ihmisten ja eläinten lääkinnässä

Biofarmasian toimiala – Ratkaisuja haastaville kemikaaleille ja steriileihin prosesseihin

Biofarmasia tutkii lääkeaineita, niiden ominaisuuksia ja erilaisia muotoja sekä valmistusta ja apuaineiden vaikutuksia ihmisten ja eläinten lääkinnässä.

Useat Swagelok® tuotesarjat ja palvelut sopivat hyvin toimialan haastavien nesteiden ja steriilien prosessien järjestelmiin. Biofarmasian toimialalle suunnatut tuotteet kestävät hyvin happoja, liuottimia, korkeaa painetta ja prosessilämpötiloja sekä niiden vaihtelua. Tuotesarjat täyttävät FDA, USP, ASME-BPE ja 3-A toimialan standardit ja ovat vaatimusten mukaisesti kolmannen osapuolen tarkastamia.

Tuotteiden suunnittelussa on keskitytty tuotteen puhdistettavuuteen esim. Swagelok TS®-sarjan aseptiset liittimet ja komponentit on muotoiltu tiivisteistä alkaen niin, että nesteen ja bakteerien kertymistä prosesseihin on minimoitu ja järjestelmän puhdistus tai sterilointi on tehty mahdollisimman helpoksi.

Toinen biofarmasialle suunnattu tuote on Swagelok® DR -sarjan radiaalikalvoventtiili, joka tarjoaa puhtaamman ja kompaktimman tavan hallita steriilejä prosessiainevirtoja. DR-sarjan venttiili minimoi takertumisalueet, tyhjenee sekä huuhtoutuu helposti ja maksimoi tiiviyden lämpötilanvaihteluista huolimatta (thermal cycling). Se tarjoaa pitkän elinkaaren esim. CIP-(clean-in-place)- ja SIP-(steam-in-place) järjestelmillä toimiviin prosessiaplikaatioihin.

Toimitiloissamme Vantaalla voimme tehdä myös puhdastilakokoonpanoja sekä orbitaalihitsausta puhdasprosesseja vaativille toimialoille. Voimme suunnitella ja toteuttaa juuri asiakkaan tarpeisiin sopivan järjestelmän tai osakokoonpanon. Laitekokonaisuudet valmistetaan toimitiloissamme Vantaalla tai muissa Swagelok kokoonpanoyksiköissä. 

Swagelok Helsinki - Asiakasratkaisut - Tutustu puhdastilaprosessiimme sekä orbitaalihitsausmahdollisuuksiimme toimitiloissamme Vantaalla

 

 

 

Tutustu tuotteisiimme:

Swagelok TS® -aseptinen tuotesarja (pdf) 

RHPS sanitary -sarjan paineensäätime (pdf)

Radial diaphragm DR-sarjan -venttiili (pdf)

PTFE- / PFA-letku (pdf)

Lue lisää palveluistamme:

Grab Sampling - Näytteenottojärjestelmät

Custom Solutions - kokoonpanopalvelut

Seal Support Systems – Mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmät

Swagelok Trainings – asennus- ja tuotevalintakoulutukset koulutukset

Swagelok Kenttäinsinööripalvelu - Vuototutkimus

Swagelok Hose Advisory - letkukartoituspalvelut

Swagelok Helsinki - Palveluesite (pdf)

OTA YHTEYTTÄ JA KONSULTOI ASIANTUNTIJAAMME