alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Venttiilin valinta (8h)

Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujat valitsemaan applikaatioihin parhaiten soveltuvat venttiilit. Oikeilla valinnoilla minimoidaan tilausvirheitä, toimintavirheiden riskejä ja niistä syntyviä kustannuksia.

Venttiilin valinta -kurssi antaa vastauksia mm. seuraaviin osa-alueisiin instrumentointijärjestelmissä:

• Kuinka valita sovellutukselle oikea venttiili?
• Kuinka tunnistaa erilaiset venttiilityypit sekä niiden tehtävä, rakenne ja toiminta?
• Kuinka suorittaa asianmukainen asennus, korjaus, ylläpito ja vianmääritys?
• Kuinka määrittää vuoto ja sen kontrollointi?
• Kuinka tulkita virtauskäyrä- ja paine-lämpötila (P/L) -taulukoita?
• Kuinka turvallisuus on avainasemassa venttiilin valinnassa, asennuksessa ja huollossa?
• Kaasu- ja nestejärjestelmien yleisterminologian omaksumisessa

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden instrumentointijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Vastaamme mielellämme koulutuksia koskeviin lisäkysymyksiin asiakaspalvelussamme!
+358 9 777 1110
info@swagelok.fi

Lue lisää ja ilmoittaudu seuraavalle kurssille >