alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Letkun valinnan perusteet

Letkun valinnan perusteet (8h)

Kurssin suoritettuaan osallistujat pystyvät ratkaisemaan letkuihin, niiden asennukseen ja säilytykseen liittyviä ongelmakohtia. Oikein toteutetuilla letkuvalinnoilla voidaan parantaa tuottavuutta ja minimoida hävikkiä, seisonta-aikaa sekä ympäristö- ja henkilöstövahinkoja.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.

• Oppia löytämään tarkoitukseen sopiva letku ja keskustella eri letkuvaihtoehdoista hankintahetkellä
• Hallita yleisin letkuterminologia
• Kuivailla letkujen asennuksen tapahtumakulku
• Yleisimmät letkujen käyttökohteisiin liittyvät ongelmatilanteet ja tarkastuksissa huomioitavat yksityiskohdat
• Listaamaan letkuihin liittyviä parannuskohteita järjestelmissä
• Letkujen säilytykseen, huoltoon ja käyttöikään liittyvät perustiedot

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden instrumentointijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Vastaamme mielellämme koulutuksia koskeviin lisäkysymyksiin asiakaspalvelussamme!
+358 9 777 1110
info@swagelok.fi
www.swagelok.fi

Lue lisää ja ilmoittaudu seuraavalle kurssille >