alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Vastuullisuus – Swagelok Helsinki

Vastuullisuus on kuulunut Swagelokin ydinarvoihin yrityksen perustamisesta lähtien. Vuonna 1947 Fred Lennon antoi yrityslupauksen tuottaa parhaita mahdollisia tuotteita ja auttaa asiakastaan menestymään. Swagelok on myös toiminut tiiviissä yhteistyössä yhteisöään tukien vuosikymmeniä ennen kuin vastuullisuudesta tuli yrityskulttuurissa käsite.   

Swagelok® tuotteet on kehitetty optimoimaan järjestelmien toimintaa; minimoimaan prosessi- ja apuaineiden hävikkiä, päästöjä sekä energian kulutusta. Tuotteillamme ja ratkaisuillamme on Swagelok® elinikäinen materiaali- ja valmistustakuu, jolla tähdätään pitkäaikaiseen kestävään kehitykseen. Swagelok tuotteiden avulla saavutetaan turvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäksi kustannussäästöjä mahdollistamaan taloudellista kehitystä. 

Swagelok® toiminnan laatu perustuu omalle standardoidulle kolmivaiheiselle laatujärjestelmälle Swagelok Quality System (SQS).  SQS kattaa toimittajat, tuotantolaitokset ja globaalit palvelukeskukset.  

Tuotekohtaisesti laadukkuus muodostuu metallipitoisuuksiltaan standardiarvot ylittävistä raaka-aineista sekä omista tuotantolaitoksista, jotka mahdollistavat äärimmäisen tarkat tuotannon prosessit. Omat tuotantolaitokset mahdollistavat myös aidon läpinäkyvyyden sekä laadun että yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Tuotteiden jäljitettävyys raaka-aine-eristä lähtien on hyvä ja kaikista standardin alle sopivista tuotteistamme on mahdollista saada EN 10204 3.1 materiaalitodistuksia tilausprosessivaiheessa.  

Lue lisää tuotetakuustamme täältä Swagelok Limited Lifetime Warranty 

LUE LISÄÄ LAATUPOLITIIKASTAMME  

Vastuullisuus Swagelok Helsingin paikallisessa toiminnassa 

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ympäristö-, työ- ja yhteisöturvallisia ratkaisuja sekä tukea asiakasta hyödyntämällä kansainvälistä asiantuntijaverkostoamme tulevaisuuden kasvavien päästö- ja säästöhankkeiden tavoitteisiin pääsemisessä. Tarjoamme palveluita tuotteiden, koulutusten- ja valmiiden palvelupakettien muodossa. Haluamme olla mukana tukemassa toimialueemme puhtaampaa tulevaisuutta ja sen ympärille kehittyviä innovaatioita. 

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja asiakkaidemme tarpeet ovat liiketoimintamme perusta. Haluamme tuntea asiakkaamme ja tuottaa heille lisäarvoa kehittämällä tuotteita, palveluita ja prosesseja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. Toimitusvarmuutemme on 97% ja luotto- ja riskiluokituksemme on Alfarating AAA. Yritykseemme liittyvissä sidosryhmissä suosimme kotimaisia toimijoita ja pyrimme tekemään kuljetusjärjestelyt ympäristöystävällisesti, keskitetysti ja lähitoimituksina. Asiakkaiden tietoturva on tärkeä osa toimintaamme, jota kehitetään jatkuvana prosessina kaikilla toiminnan osa-alueilla. 

Arvostamme henkilökuntaamme ja uskomme, että laadukkaan toiminnan perustana on arvostus, luottamus ja kunnioitus toisiamme ja sidosryhmiämme kohtaan. Pyrimme kaikessa toiminnassamme läpinäkyvään ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen sidosryhmiämme ja yhteisöämme kohtaan. Olemme ylpeitä vahvasta tiimihengestämme, jolla tuotamme yllä mainittuja arvoja asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja yhteisöllemme. 

Lue lisää asiakaslupauksestammetiimistämme ja työpaikoistamme.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ
 Vastuullisuus