alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Laatupolitiikka

Laatupolitiikkamme takaa korkeatasoisen asiakaspalvelun

Swagelok Helsingin toiminta-ajatuksena on tarjota korkealaatuisia asiantuntijapalveluita sekä ratkaisuja teollisuuden instrumentoinnin tarpeisiin.

Swagelok® tuotteiden avulla saavutetaan turvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäksi kustannussäästöjä.

Swagelok Helsingin toimintaa ohjaa Swagelok Quality System (SQS) laatujärjestelmä, joka on ISO 9001 mukainen, mutta omaan toimintaamme mukautettu laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän avulla varmistetaan, että tarjoamamme tuotteet ja palvelut täyttävät asiakkaiden sekä viranomaisten vaatimukset ja odotukset.

Swagelok Quality System (SQS) mahdollistaa myös korkean ja yhtenäisen toiminnanlaadun kansainvälisessä Swagelok asiantuntijaverkostossa.

Laatujärjestelmämme kiteytettynä

  • Laatujärjestelmämme on Swagelok Quality Systems (SQS), joka perustuu ISO 9001 vaatimuksiin.
  • Laatu ja turvallisuus ovat avaintekijöitä yrityksemme toiminnassa.
  • Toiminnan laatua arvioidaan sisäisin ja ulkoisin auditoinnein.
  • Laatupoikkeamat analysoidaan, dokumentoidaan ja ryhdytään vaativiin toimenpiteisiin.
  • Jokaisella työntekijällä on velvollisuus toteuttaa laatujärjestelmää.
  • Tavoitteenamme on nollavirheperiaate, joka saavutetaan hyvän vuorovaikutuksen, poikkeamien ennaltaehkäisemisen ja järjestelmien jatkuvan kehittämisen avulla.