alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Arvomme

Arvomme – 6 vahvaa arvoa, joista toimintamme muodostuu

Swagelok® -tuotteiden ja toiminnan ydin on perustunut vahvoihin arvopohjaisiin toimintaperiaatteisiin jo yrityksen toiminnan alusta lähtien.

Samalle arvopohjalle perustuu myös meidän yrityskulttuurimme Swagelok Helsingillä. Swagelok organisaatioiden toimintaa ohjaa 6 arvokäsitettä, jotka määrittävät kaikkia strategisia päätöksiämme sekä päivittäisiä toimintojamme.  

 arvoympyrä 

LAATU

Pyrimme korkeimpaan mahdolliseen laatuun sekä tuotteiden että palveluiden osalta. Laatupolitiikkamme avulla pyrimme kehittämään toimintavarmuutta, turvallisuutta sekä tuottamaan kustannussäästöjä.

VASTUULLISUUS

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisuuksia kestävään kehitykseen, ympäristön suojeluun sekä yhteiskunnallisiin tavoitteisiinsa pääsemisessä. Tuotteidemme ja tuotantomme laatu mahdollistaa pitkän elinkaaren ja vähäisemmän ympäristön kulutuksen sekä nostaa laitosten turvallisuustasoa. Pyrimme kaikessa toiminnassamme läpinäkyvään ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen sidosryhmiämme ja yhteisöämme kohtaan.

ARVOSTUS

Arvostamme kollegoitamme, asiakkaitamme sekä sidosryhmiämme pyrkimällä tasavertaiseen kohteluun, keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Olemme ylpeitä vahvasta tiimihengestämme, jolla tuotamme yllä mainittuja arvoja asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja yhteisöllemme.

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Asiakkaidemme tarpeet ovat liiketoimintamme perusta. Tarjoamme asiakkaille ammattitaitoista ja laadukasta palvelua, jonka avulla voimme toteuttamaan visiomme; ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja toimia niiden mukaisesti. Missiomme on olla paras kokonaisvaltainen asiantuntija.

INNOVATIIVISUUS

Innovoimalla jatkuvasti uusia palveluita, tuotteita ja prosesseja pyrimme olemaan edelläkävijä yhteistyökumppanina sekä työyhteisönä. Yrityksemme on avoin uusille ajatuksille yritysjohdosta lähtien, mikä mahdollistaa hyvän kasvualustan innovaatioille ja kehitysajatuksille.

JATKUVA KEHITYS

Kehittämällä itseämme, ammatillista osaamistamme sekä yritystämme, jolla luomme edellytykset vastata asiakkaan muuttuviin haasteisiin ja pysyä kilpailukykyisinä nopeiden muutosten tulevaisuudessa.

Henkilökuntamme sitoutuneella toiminnalla tuotamme asiakkaallemme laadukasta ja henkilökohtaista palvelua sekä luomme lämpimän ilmapiirin työyhteisöömme. Tutustu alla olevasta esitelinkistämme, kuinka tiimimme jäsenet itse kuvaavat arvojemme näkymistä jokapäiväisessä toiminnassamme.

ARVOKÄSIKIRJAMME  

Tutustu myös vastuullisuus, laatupolitiikkaasiakaslupauksemmeavoimet työpaikkamme.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ