alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Laatupolitiikka

Laatupolitiikkamme takaa korkeatasoisen asiakaspalvelun


Swagelok Helsingin toiminta-ajatuksena on tyydyttää teollisuuden korkealaatuisten instrumentointi tuotteiden ja palveluiden tarve. Swagelok® -tuotteiden avulla saavutetaan turvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäksi kustannussäästöjä. Yrityksen toiminta perustuu arvoihin, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaa.

Laatuperiaatteemme
• Laatupolitiikkamme tavoitteena on varmentaa Swagelok Helsingin tavoitteiden saavuttaminen.
• Tuotteidemme ja palveluidemme laadulla luodaan yrityskuva, joka on tärkeä kilpailukeino.
• Laatu ja turvallisuus ovat avaintekijöitä yrityksemme toiminnassa. 
• Henkilöstön jatkuva koulutus ja korkean tuote- ja applikaatiotietouden ylläpito tukevat tavoitteitamme.
• Tavoitteenamme on nollavirheperiaate, joka saavutetaan hyvän vuorovaikutuksen, poikkeamien ennalta ehkäisemisen ja järjestelmien jatkuvan kehittämisen avulla.
• Asiantuntemuksemme pyritään välittämään asiakkaillemme.


Laatujärjestelmämme
• Laatujärjestelmämme on Swagelok Quality Systems (SQS), joka perustuu ISO 9001 vaatimuksiin.
• Toiminnan laatua arvioidaan sisäisin ja ulkoisin auditoinnein.
• Laatupoikkeamat analysoidaan, dokumentoidaan ja ryhdytään vaativiin toimenpiteisiin.
• Jokaisella työntekijällä on velvollisuus toteuttaa laatujärjestelmää.
• Laatujärjestelmä on jatkuvasti kehittyvä prosessi.
 

 

 Swagelokin Arvoympyrä kertoo toimintakulttuurimme ytimestä