alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Venttiilin valinta (8h)

Kurssin Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujat valitsemaan applikaatioihin parhaiten soveltuvat venttiilit. Oikeilla valinnoilla minimoidaan tilausvirheitä, toimintavirheiden riskejä ja niistä syntyviä kustannuksia.

Venttiilin valinta -kurssi antaa vastauksia mm. seuraaviin osa-alueisiin instrumentointijärjestelmissä:

  • Kuinka valita sovellutukselle oikea venttiili?
  • Kuinka tunnistaa erilaiset venttiilityypit sekä niiden tehtävä, rakenne ja toiminta?
  • Kuinka suorittaa asianmukainen asennus, korjaus, ylläpito ja vianmääritys?
  • Kuinka määrittää vuoto ja sen kontrollointi?
  • Kuinka tulkita virtauskäyrä- ja paine-lämpötila (P/L) -taulukoita?
  • Kuinka turvallisuus on avainasemassa venttiilin valinnassa, asennuksessa ja huollossa?
  • Kaasu- ja nestejärjestelmien yleisterminologian omaksumisessa

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden instrumentointijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää ja ilmoittaudu seuraavalle kurssille >