alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Koulutuspalvelut

Swagelok Helsinki Koulutuksien avulla järjestelmistä on mahdollista tehdä monistettavasti turvallisempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia.

Miten työskentelet turvallisemmin, tehokkaammin ja älykkäämmin? Haluatko tietää uusista työskentelyä helpottavista tekniikoista, tai teknologioista virtaustekniikan alueella?

Swagelok-peruskoulutukset

Koulutamme yritysten omaa henkilöstöä turvallisiin ja suorituskykyisten putkistojen asennustekniikoihin. Koulutuksemme avulla putkistojärjestelmistä on mahdollista tehdä turvallisempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia. 

Seuraavat koulutuksemme:

 • 6.2.2019 Putkiliitosten perusteet, Putkentaivutuksen perusteet, (8h)
 • 6.3.2019 Ventiilivalinnan perusteet, (8h)
 • 20.3.2019 Putkiliitosten perusteet, Putkentaivutuksen perusteet,(8h)
 • 10.4.2019 Ventiilivalinnan perusteet, (8h)
 • 8.5.2019 Putkiliitosten- ja asennusten tarkastus,(4h)
 • 29.5.2019 Letkunvalinnan perusteet, (8h)
 

Kysy meiltä lisää, tai tilaa tiimillesi taitotason varmistava peruskoulutus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sami.juntunen@swagelok.fi, tai soittamalla numeroon 09 777 1110

Putkiliitosten perusteet

 

Putkiliitosten perusteet -kurssin tavoitteena on antaa osallistujille kattava koulutus oikeaoppisten liitosten tekemiseen ja liittämisessä tarvittaviin komponentteihin käytännön harjoitusten avulla. Kurssi sisältää lisäksi opetusta liitosten ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun, jotta järjestelmien toimintavarmuus ja tehokkuus kasvaa turvallisuuden lisääntyessä.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.
• Putkien valinta ja käsittely
• Putkiliittimien erot
• Putkiliittimen oikeaoppinen asentaminen
• Kierteiden perusteet ja asennus
 
Tämä koulutus on suunnattu teknikoille, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, sekä putkijärjestelmien suunnittelijoille.  
 

Putkentaivutuksen perusteet

 

Putkentaivutuksen perusteet -kurssin tavoitteena on antaa osallistujille riittävä ymmärrys ja osaaminen "mittaa ja taivuta" -putkentaivutusmenetelmään. Koulutuksessa hyödynnetään Swagelok:in putkentaivutinta ja jokainen osallistuja tulee tekemään käytännön harjoitustyön 45-, 90- ja 180-asteen kulmilla hyödyntäen erilaisia laskelmia taivuttamisen taustalla.  
 
Tämä koulutus on suunnattu ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä ja kokemusta sekä putkentaivutuksen teoriasta että käytännöistä.
 

Venttiilinvalinnan perusteet

Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujat valitsemaan applikaatioihin parhaiten soveltuvat venttiilit. Koulutuksessa käymme läpi valintaprosessin pilkkomisen pienempiin yksinkertaisiin vaiheisiin. Tämän tavoitteena on antaa osallistujille riittävät tiedot ja taidot valintaprosessin vaiheiden läpivientiin käytännössä.
 
Oikeiden venttiilivalintojen avulla päästää parhaista arvauksista oikeasti applikaatioiden kannalta parhaisiin valintoihin. Oikeilla valinnoilla minimoidaan tilausvirheitä, toimintavirheiden riskejä ja toimintavirheistä syntyviä kustannuksia. Tämä omalta osaltaan parantaa applikaatioiden toiminnallista tehokkuutta, myös ylläpitotoimintojen osalta.

Kurssin suorittaminen antaa edellytyksiä:

 • Havainnollistaa kuinka turvallisuus on avainasemassa venttiilin valinnassa, asennuksessa ja huollossa
 • Määritellä yleinen kaasu- / nestejärjestelmien terminologia
 • Tunnistaa erilaiset venttiilityypit sekä niiden tehtävä, rakenteet ja toiminta
 • Tulkita virtauskäyrä- ja paine-lämpötila (P/L) -taulukoita
 • Valita sovellutukselle oikea venttiili
 • Suorittaa asianmukainen asennus, korjaus, ylläpito ja vianmääritys
 • Määrittää vuoto ja kontrolloida sitä

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennus-henkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden putkijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

 

Kierteiden oikeaoppinen asennus ja tarkastaminen

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden putkijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Jos sinä, tai joku tiimistäsi kaipaa osaamisensa tuoreuttamista ja vakiointia kysy lisää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@swagelok.fi, tai soittamalla numeroon 09 777 1110. Kiitos!