alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Koulutuspalvelut

Swagelok Helsinki Koulutuksien avulla järjestelmistä on mahdollista tehdä monistettavasti turvallisempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia.
Miten työskentelet turvallisemmin, tehokkaammin ja älykkäämmin? Haluatko tietää uusista työskentelyä helpottavista tekniikoista, tai teknologioista virtaustekniikan alueella? 

Swagelok-peruskoulutukset

Koulutamme yritysten omaa henkilöstöä turvallisiin ja suorituskykyisten putkistojen asennustekniikoihin. Koulutuksemme avulla putkistojärjestelmistä on mahdollista tehdä turvallisempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia. 

Kurssivalikoimassamme on kolme peruskoulutusta:
  • Putkiliitosten perusteet
  • Putkentaivutuksen perusteet 
  • Liitostentarkastuksen perusteet

Kysy meiltä lisää, tai tilaa tiimillesi taitotason varmistava peruskoulutus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sami.juntunen@swagelok.fi, tai soittamalla numeroon 09 777 1110

Putkiliitosten perusteet

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille kattava koulutus oikeaoppisten liitosten tekemiseen ja liittämisessä tarvittaviin komponentteihin käytännön harjoitusten avulla. Kurssi sisältää lisäksi opetusta liitosten ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun, jotta järjestelmien toimintavarmuus ja tehokkuus kasvaa turvallisuuden lisääntyessä.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.
• Putkien valinta ja käsittely
• Putkiliittimien erot
• Putkiliittimen oikeaoppinen asentaminen
• Kierteiden perusteet ja asennus

Tämä koulutus on suunnattu teknikoille, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, sekä putkijärjestelmien suunnittelijoille.  

Putkentaivutuksen perusteet

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille riittävä ymmärrys ja osaaminen "mittaa ja taivuta" -putkentaivutusmenetelmään. Koulutuksessa hyödynnetään Swagelok:in putkentaivutinta ja jokainen osallistuja tulee tekemään käytännön harjoitustyön 45-, 90- ja 180-asteen kulmilla hyödyntäen erilaisia laskelmia taivuttamisen taustalla.  

Tämä koulutus on suunnattu ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä ja kokemusta sekä putkentaivutuksen teoriasta että käytännöistä.

Putkiliitosten tarkastuksen perusteet

Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujat käytännön harjoituksen avulla: 
• tunnistamaan tyypillisimpiä kierre ja helmiliitosten virheitä niin suunnitelun kun myös asennuksen osalta 
• sekä auttaa ymmärtämään sekakomponenttiliitoksiin liityviä riskejä. 
• Koulutus antaa osallistujille kyvyn löytää tavallisimpia putken taivutusvirheitä ja auttaa ehkäisemään näiden järjestelmille aiheuttamia tavallisimpia suorituskykyongelmia.

Koulutuksessa käydään läpi mm:
• Vinkkejä raportin luomiseen
• Putkiston asennus, merkintä ja taivuttaminen
• Putkiliittimen asentaminen
• Kierteiden oikeaoppinen asennus ja tarkastaminen

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden putkijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Kysy meiltä lisää, tai tilaa tiimillesi taitotason varmistava peruskoulutus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sami.juntunen@swagelok.fi, tai soittamalla numeroon 09 777 1110