alert icon
hide icon
Swagelok Helsinki

Yksinoikeutettu Swagelok® Myynti- ja palvelukeskus Swagelok-tuotteille Suomessa ja Baltian maissa

Swagelok Training -koulutuspalvelut

Swagelok Helsinki Koulutuksien avulla järjestelmistä on mahdollista tehdä monistettavasti turvallisempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia.

Swagelok Training - asennus-, tarkastus- ja tuotevalintakoulutukset

Järjestämme toimitiloissamme Swagelok-sertifioituja koulutuksia oikean tuotteen valintaan ja asennukseen. Voimme myös räätälöidä koulutuksia asiakasyritysten sisältötoiveiden mukaan.

Oikeilla asennustavoilla minimoidaan asennusvirheet sekä tuotetaan turvallisempia ja kustannustehokkaampia järjestelmiä. Oikeilla tuotevalinnoilla minimoidaan tilausvirheet, sekä mahdollistetaan järjestelmän toimintavarmuus ja vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta. Swagelok Training- koulutukset pidetään Swagelokin sertifioiman kouluttajan toimesta.

Seuraavat koulutuksemme:

 • 20.9. Liittimen asennus ja putken taivutuksen perusteet (8h) 
 • 2.10. Venttiilinvalinnan perusteet (8h) 
 • 6.11. Putkiliitosten- ja asennusten tarkastus (4h)
 • 4.12. Letkunvalinnan perusteet (8h)

Koulutuspakettimme sisältää:

 • Teoriaosuuden, joka pitää sisällään tuoreimman tekniikan koulutuksen alalta.
 • Käytännön osuuden, joka tuo teorian käytäntöön.
 • Teoria- tai käytännönkokeen.
 • Todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Swagelok koulutukset on suunnattu tarkastus-, ylläpito-, suunnittelu- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä toimintavarmojen ja tehokkaiden järjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Kysy meiltä lisää, tai tilaa tiimillesi taitotason varmistava peruskoulutus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sami.juntunen@swagelok.fi, tai soittamalla numeroon 09 777 1110

Liittimen asennus ja putken taivutus (8h)

Liittimen asennus -kurssiosassa käydään läpi käytännön harjottein oikeaoppisten liitosten tekeminen ja liittämisessä tarvittavat komponentit. Kurssi sisältää lisäksi opetusta liitosten ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun, jotta järjestelmien toimintavarmuus ja tehokkuus kasvaa turvallisuuden lisääntyessä. 

Putkentaivutuksen perusteet -kurssiosan tavoitteena on antaa osallistujille riittävä ymmärrys ja osaaminen "mittaa ja taivuta" -putkentaivutusmenetelmään. Koulutuksessa hyödynnetään Swagelok:in putkentaivutinta ja jokainen osallistuja tulee tekemään käytännön harjoitustyön 45-, 90- ja 180-asteen kulmilla hyödyntäen erilaisia laskelmia taivuttamisen taustalla.

  

 

 • Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.
 • Putkien valinta ja käsittely
 • Putkiliittimien erot
 • Putkiliittimen oikeaoppinen asentaminen
 • Kierteiden perusteet ja asennus  
Tämä koulutus on suunnattu teknikoille sekä ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä ja kokemusta sekä putkentaivutuksen teoriasta että käytännöistä.
 
 

Venttiilin valinta (8h)

Kurssin Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujat valitsemaan applikaatioihin parhaiten soveltuvat venttiilit. Oikeilla valinnoilla minimoidaan tilausvirheitä, toimintavirheiden riskejä ja niistä syntyviä kustannuksia.

Venttiilin valinta -kurssi antaa vastauksia mm. seuraaviin osa-alueisiin instrumentointijärjestelmissä:.
 • Kuinka valita sovellutukselle oikea venttiili?
 • Kuinka tunnistaa erilaiset venttiilityypit sekä niiden tehtävä, rakenne ja toiminta?
 • Kuinka suorittaa asianmukainen asennus, korjaus, ylläpito ja vianmääritys?
 • Kuinka määrittää vuoto ja sen kontrollointi?
 • Kuinka tulkita virtauskäyrä- ja paine-lämpötila (P/L) -taulukoita?
 • Kuinka turvallisuus on avainasemassa venttiilin valinnassa, asennuksessa ja huollossa?
 • Kaasu- ja nestejärjestelmien yleisterminologian omaksumisessa

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden instrumentointijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää ja ilmoittaudu seuraavalle kurssille tästä >

 

Letkun valinnan perusteet (8h)

Kurssin suoritettuaan osallistujat pystyvät ratkaisemaan letkuihin, niiden asennukseen ja säilytykseen liittyviä ongelmakohtia. Oikein toteutetuilla letkuvalinnoilla voidaan parantaa tuottavuutta ja minimoida hävikkiä, seisonta-aikaa sekä ympäristö- ja henkilöstövahinkoja.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.

 • Oppia löytämään tarkoitukseen sopiva letku ja keskustella eri letkuvaihtoehdoista hankintahetkellä
 • Hallita yleisin letkuterminologia
 • Kuivailla letkujen asennuksen tapahtumakulku
 • Yleisimmät letkujen käyttökohteisiin liittyvät ongelmatilanteet ja tarkastuksissa huomioitavat yksityiskohdat
 • Listaamaan letkuihin liittyviä parannuskohteita järjestelmissä
 • Letkujen säilytykseen, huoltoon ja käyttöikään liittyvät perustiedot

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden instrumentointijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää ja ilmoittaudu seuraavalle kurssille tästä >

 

Putkiliitosten asennus ja tarkastus (4h) 

Putkiliitosten asennus ja tarkastus -kurssin tavoitteena on antaa osallistujille kattava koulutus oikeaoppisten liitosten tekemisestä, tarkastamisesta ja niihin tarvittavista komponenteista. Aiheeseen perehdytään käytännön harjoituksilla. Kurssi sisältää lisäksi opetusta liitosten ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun, jotta järjestelmien toimintavarmuus ja tehokkuus kasvaa turvallisuuden lisääntyessä.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.

 • Putkien valinta ja käsittely
 • Putkiliittimien erot
 • Putkiliittimen oikeaoppinen asentaminen
 • Kierteiden perusteet ja asennus

Tämä koulutus on suunnattu teknikoille, ylläpito- ja asennushenkilöstölle sekä putkijärjestelmien suunnittelijoille.

Lue lisää ja ilmoittaudu seuraavalle kurssille tästä >

Jos sinä, tai joku tiimistäsi kaipaa osaamisensa tuoreuttamista ja vakiointia kysy lisää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@swagelok.fi, tai soittamalla numeroon 09 777 1110. Kiitos!